รถขยะไม่เข้าเก็บขยะ

กระดานร้องเรียนCategory: คำร้องเรียนรถขยะไม่เข้าเก็บขยะ
หทัยรัตน์ | ถามเมื่อ Dec 24

ปกติรถขยะจะเข้าเก็บขยะที่หมู่บ้านสินภัทร 2 อาทิตย์ละ 2 ครั้ง แต่ระยะหลังๆ เข้าเก็บอาทิตย์ละ 1 ครั้ง จนปัจจุบัน รถขยะไม่เข้าเก็บขยะหมู่บ้านสิรภัทร 2 เกิน 1 อาทิตย์ ทำให้ขยะสะสม เกิดกลิ่นเหม็น รบกวนขอให้เทศบาลตรวจสอบและแจ้งให้รถขยะเข้าเก็บขยะด้วย ขอบคุณค่ะ