รับซื้อของเก่ามาขายของเก่าเกลื่อนถนน

กระดานร้องเรียนCategory: คำร้องเรียนรับซื้อของเก่ามาขายของเก่าเกลื่อนถนน
คนไทรม้า | ถามเมื่อ Mar 15

ขอให้ตรวจสอบบ้านไม่มีเลขที่ ซอย13แยก1 อยู่ขวามือ รับซื้อของเก่ามาขาย ขวดน้ำของเก่าเกลื่อนถนนเวลาคัดแยก ขวางทางรถเข้าออก มีเศษเหล็กตะปูตกหล่นบนถนนทำให้ยางรถเสียหายแบนมาหลายคันต้องไปเสียเงินปะยางเองโดยไม่มีคนรับผิดชอบ ขอให้เทศบาลเข้ามาตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยว่าได้ขออนุญาตหรือไม่ เสียภาษีหรือไม่ บ้านขออนุญาตปลูกสร้างไหม รถผ่านเข้าออกได้รับความเดือดร้อนจากการกีดขวางและเศษเหล็กเศษตะปูได้รับความเสียหายมานานแล้ว ช่วยตรวจสอบด่วน

1 Answers
Admin2 Staff ตอบเมื่อ Apr 17

เรียนคุณคนไทรม้า
          ตามที่คุณคนไทรม้าได้ขอให้ตรวจสอบบ้านไม่มีเลขที่ ซอย13 แยก1 มานั้น ทางเทศบาลตำบลไทรม้าได้ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ตรวจสอบบริเวณดังก่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอชี้แจ้งให้ท่านทราบดังนี้ “เมื่อวันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 10.30น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ติดต่อประสานงานกับนางอำนวย เพียขันทา ซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำให้ติดตั้งแสลนป้องกันขวดพลาสิตกและสิ่งของต่างๆที่อาจจะปลิวบนถนน ทำความสะอาดจัดระเบียบ พร้อมทั้งให้ไปยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผู้ถูกร้องเรียนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและดำเนินการขอใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
 
                                                                เทศบาลตำบลไทรม้า