ร้องเรียนโครงการเพอร์เฟคเพลส ม.1

กระดานร้องเรียนCategory: คำร้องเรียนร้องเรียนโครงการเพอร์เฟคเพลส ม.1
วุฒิ | ถามเมื่อ Oct 6

ผู้รับเหมาของโครงการทำงานในเวลากลางคืน ทุกวันส่งเสียงดังต่อลูกบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ทำไมหมู่บ้านจึงไม่ปฏิบัติตามกม.ก่อสร้างอาคารครับ ท่านนายกฯ ช่วยตรวจสอบ และตอบคำถามด้วยครับ                         ตูน