เสียงและควันจากการตัดเหล็กและเชื่อมเหล็กในหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์

กระดานร้องเรียนCategory: คำร้องเรียนเสียงและควันจากการตัดเหล็กและเชื่อมเหล็กในหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์
Ballang Tapsen | ถามเมื่อ Dec 3

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง
 สืบเนื่องจากหมู่บ้านร่มรื่นวิลล์เป็นหมู่บ้านพักอาศัย ปัจจุบัน มีบริษัทก่อสร้างมาเช่าพื้นที่ และดำเนินการ ตัดเหล็กและเชื่อมเหล็กเพื่อประกอบโครงสร้าง ทำให้เกิเสียงและควัน กับผู้พักอาศัยใกล้เคียง ซึ่งมีทั้งเด็กและคนชรา ซึ่งป่วยบ่อย ตั้งแต่มีการดำเนินการของบริษัท มา 
  ซึ่งอันตรายที่แฝงมากับควันการเชื่อมตามลิ้งค์แนบ  ขอโปรดช่วยเหลือดำเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง
http://www.mtts.ac.th/MDSite/article1.html