เส้นทางเข้าหมู่บ้าน

กระดานร้องเรียนCategory: คำร้องเรียนเส้นทางเข้าหมู่บ้าน

ด้วยการทำถนนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ ขณะนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่การดำเนินการล่าช้าเป็นอย่างมาก ด้วยระยะทางไม่ถึงกิโลเมตรแต่ใช้เวลาทำหลายเดือน ทำแล้วหยุดหาย แล้วกลับมาทำให้ ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเดือดร้อนเป็นอย่างมากแล้วนั้น
ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ยังปิดถนนให้เดินรถทางเดียวขาออก แล้วให้เข้าทางอื่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแล้ว เส้นทางเข้าหมู่บ้านยังต้องอ้อมไกลมาก. และป้ายบอก และป้ายบอกเส้นทางก็ไม่ชัดเจน อยากให้ อยากให้เร่งดำเนินการโดยด่วน ประชาชนที่ใช้ ประชาชนที่ใช้ทางสัญจรเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้วยจักเป็นพระคุณอย่างสูง 

1 Answers
Admin2 Staff ตอบเมื่อ Nov 30

เรียนคุณประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
                เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.ดังกล่าว อยู่ในระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนปีใหม่ 
จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ