แจ้งเรื่องความสะอาด 2 ข้างทางปากซอยไทรม้า

กระดานร้องเรียนCategory: คำถามทั่วไปแจ้งเรื่องความสะอาด 2 ข้างทางปากซอยไทรม้า
Kwanchanok | ถามเมื่อ Oct 9

ขออนุญาตสอบถามเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าข้างทางตรงช่วงปากซอยไทรม้ารวมถึงปัญหาต้นไม้รกขึ้นเลื้อยตามสายไฟ ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ หากว่าทางเทศบาลตำบลไทรม้าเป็นผู้รับผิดชอบก็ขอให้ช่วยดำเนินการด้วยเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูทั้งยังจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง ส่วนป้ายหมุนด้านหน้าปากซอยไม่ทราบว่ามีไว้เพื่ออะไร

1 Answers
Saima Admin Staff ตอบเมื่อ Oct 17

เรียนคุณขวัญชนก

              ตามที่คุณขวัญชนก ที่ได้สอบถามเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าตรงช่วงปากซอยไทรม้า รวมถึงปัญหาต้นไม้รกขึ้นเลื้อยตามสายไฟ นั้น
บัดนี้ งานเทศกิจได้เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พบว่าเป็นเขตรับชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย และแนบรูปภาพมาดังนี้