ไทรม้าเมืองฝุ่น

โสภิดา ไทรเหนือ | ถามเมื่อ Nov 6

ขณะนี้พื้นที่ในไทรม้ามี การถมดินหลาย. ในตำบลทั้งหมู่สี่หมู่ห้าและหมู่หก รบกวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลเรื่องฝุ่นในอากาศด้วยครับ  เพราะในขณะนี้ย่างเข้าหน้าหนาวแล้ว ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดรถน้ำให้เพียงพอด้วยครับ