ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ไทรม้า
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 8 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563100,01637,36675,1957,187--------219,764
2562-----2102,2013,501100,866112,86183,96035,532339,131
ยอดยกมาตั้งแต่ 21 ส.ค. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   558,895
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี