เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทม.ไทรม้า)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ xxx-x-xxxxx-x
  ชื่อบัญชี : อบต................
  หรือ แสกน QR Code
  ชื่อบัญชี : อบต................