หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

Saima Town Municipality
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณตำบลไทรม้ามีการเดินทางระหว่างบ้านบางกอกกับกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในการเดินทางมีทั้งช้าง ม้า และทหาร เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไทรจำนวนมาก ประกอบกับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเหมาะสำหรับพักม้าและช้างของกองทัพทหาร รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางนั้น ป่าแห่งนี้จึงถูกเรียกว่า “ป่าไทรม้าพัก” ต่อมาเมื่อมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนในบริเวณป่าไทรม้าพักเพิ่มมากขึ้น พื้นที่แห่งนี้จึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่า “ไทรม้า” และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนนทบุรี
 
ประวัติหน่วยงาน
เทศบาลเมืองไทรม้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดกลาง โดยเปลี่ยนแปลงฐานะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองไทรม้า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีผลบังคับตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษที่ 172 ง ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ตราสัญลักษณ์

เทศบาลเมืองไทรม้า มีตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเป็นรูปต้นไทร

รอบนอกล้อมด้วยชื่อเทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ต้นไทร มาจาก ชื่อตำบลไทรม้า

น้ำ หมายถึง สิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวชุมชนไทรม้าให้มีความอุดมสมบูรณ์
 
ที่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ตั้งอยู่เลขที่ 22/2 หมู่ 2 ซ.ไทรม้า3 ถ.อนุสรณ์ประเสริฐ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2926-1350-2 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนนทบุรี มีระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ 8.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,090 ไร่
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 23,031 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 10,622 คน คิดเป็นร้อยละ 46.12

หญิง  จำนวน 12,409 คน คิดเป็นร้อยละ 53.88
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 15,411 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,829.36 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางกระสอ และตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลเมืองไทรม้า
ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตำบลบางกระสอ และตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 
 
เขตการปกครอง
 
  ตำบลไทรม้า มีการแบ่งเขตชุมชนในพื้นที่เป็น 10 ชุมชน ดังนี้
 
บ้านวัดแดง
บ้านบางประดู่
บ้านบางกำลัง
 
บ้านบางอ้อ
บ้านคลองหลุมมะดัน
บ้านวัดเพลง
 
บ้านไทรม้าเหนือ
หมู่บ้านซื่อตรง 1
บ้านไทรม้าใต้
 
หมู่บ้านซื่อตรง 2        
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
0 ไทรม้า 45 38 83 1
1 วัดแดง 2,033 2,326 4,359 1,946
2 คลองบางกำลัง 2,517 2,910 5,427 3,230
3 คลองหลุมมะดัน 2,516 3,065 5,581 6,391
4 ไทรม้าเหนือ 1,806 2,094 3,900 2,308
5 ไทรม้าใต้ 898 1,041 1,939 862
6 บางประดู่ 807 935 1,742 673
รวม 10,622 12,409 23,031 15,411
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลเมืองไทรม้า
 
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2 โทรสาร : 0-2926-1325 ,0-2926-1359
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองไทรม้า
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,747,085 เริ่มนับ 21 ส.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์