หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

Saima Town Municipality
ข่าวสาร
 
 

 
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรม้าและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลไทรม้า ประจำปีการศึกษา 2563  
 

เทศบาลตำบลไทรม้า เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรม้าและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลไทรม้า ประจำปีการศึกษา  2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่ 1-3 สมัครเรียนได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ 2
- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่ 4-6 สมัครเรียนได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ 1
2. อายุของเด็กที่สมัคร (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
- ระดับปฐมวัย 2 ขวบ ต้องมีอายุ 2 ปีบริบูรณ์
- ระดับปฐมวัย 3 ขวบ ต้องมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์
- ระดับอนุบาล 1 ต้องมีอายุ 4 ปีบริบูรณ์
- ระดับอนุบาล 2 ต้องมีอายุ 5 ปีบริบูรณ์
3.เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
4.หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในวันสมัคร
- ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หรือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
- สูติบัตรของเด็ก ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและเด็ก ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายเด็ก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายผู้ปกครองที่ทำหน้าที่รับ-ส่งเด็ก ขนาด 1 นิ้ว 2 ท่าน ท่านละ 1 ใบ
- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงของเด็ก
- สมุดประวัติการฉีดวัคซีน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- และในวันยื่นใบสมัครจะต้องนำเด็กมาแสดงตน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
* ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรม้า แห่งที่ 1 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 6291
* ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรม้า แห่งที่ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2926 1354
***รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ***

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 15.09 น. โดย คุณ จินดาภา ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ผู้เข้าชม 244 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลเมืองไทรม้า
 
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2 โทรสาร : 0-2926-1325 ,0-2926-1359
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองไทรม้า
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 762,234 เริ่มนับ 21 ส.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์