หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

Saima Town Municipality
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลเมืองไทรม้า ขอเชิญผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2564  โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป  (ปัจจุบันอายุ 59 ปี เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่  30 กันยายน 2564  
คุณสมบัติดังนี้    
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เมืองไทรม้า ที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียน หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
หลักฐานดังนี้  
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมตัวจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมตัวจริง
ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจไปแสดง

สถานที่รับลงทะเบียน
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองไทรม้า (ชั้น 2)
เวลาที่รับลงทะเบียน 08.30 – 16.30 น. *ในวันและเวลาราชการ*

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 14.43 น. โดย คุณ จินดาภา ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลเมืองไทรม้า
 
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2 โทรสาร : 0-2926-1325 ,0-2926-1359
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองไทรม้า
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 765,750 เริ่มนับ 21 ส.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์