หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 
 

OTOP
ผลิตภัณฑ์
สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ผลักดัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
 

TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่น
 
LINK ที่น่าสนใจ

Saima Town Municipality
รายงานอื่นๆ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่งเทศบาล ที่ 1038/2562 เรื่องการแบ่งงานและมบหมายงานในหน้าที่ ของพนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัด(ศูนย์ดำรงธรรม) [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งเทศบาล ที่1038/2562 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลไทรม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลไทรม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลไทรม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลเมืองไทรม้า
 
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2 โทรสาร : 0-2926-1325 ,0-2926-1359
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองไทรม้า
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,047,548 เริ่มนับ 21 ส.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์