หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

Saima Town Municipality
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาถนน (พ.ศ. 2563 - 2567) [ 29 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 3 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 17  
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3ว 1617 ลว. 16 ส.ค. 60 [ 16 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 20  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 3 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 18  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 28 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 23  
 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ม.ค. 2559 ]  อ่าน : 21  
 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด [ 27 ก.พ. 2556 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลเมืองไทรม้า
 
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2 โทรสาร : 0-2926-1325 ,0-2926-1359
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองไทรม้า
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 4,686,075 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์