เลือกเปลี่ยนภาษา

กำหนดการตรวจเชิงรุกหาเชื้อcovid-19 ด้วยวิธี ATK วันที่ 20-25 กันยายน 2564

กำหนดการตรวจเชิงรุกหาเชื้อcovid-19 ด้วยวิธี ATK วันที่ 20-25 กันยายน 2564

 

????ข่าวไทรม้า : Saima News

????️เทศบาลเมืองไทรม้า ให้บริการตรวจเชิงรุกหาเชื้อcovid-19 ด้วยวิธี ATK (ไม่มีการออกใบรับรอง)
จ. 20 ก.ย. 64 ณ วัดเพลง หมู่ที่ 5
อ. 21 ก.ย. 64 ณ ศูนย์พักคอยไทรม้า
พ. 22 ก.ย. 64 ณ ศูนย์พักคอยไทรม้า
พฤ.23 ก.ย.64 ณ ศูนย์พักคอยไทรม้า
ศ. 24 ก.ย. 64 ณ ตลาดนัดแยกเอื้ออาทร
ส. 25 ก.ย. 64 ณ ศูนย์พักคอยไทรม้า
(**ศูนย์พักคอยไทรม้า อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านมณีรินทร์พาร์ค)

*ลงทะเบียนรับบัตรคิว 08.30-09.30 น. หรือปิดรับเมื่อครบจำนวน (รับจำนวน 100 ท่าน/วัน) จนท.เริ่มเรียกตรวจเวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนครบจำนวน
♦️ไม่ควรมาหลังเวลา 09.30 น.‼️

????️ ผู้ที่อยู่/อาศัย/สถานที่ทำงาน ในพื้นที่ตำบลไทรม้า ตำบลบางรักน้อย ตำบลบางไผ่ ตำบลบางกร่าง ตำบลบางศรีเมือง
นำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นลงทะเบียน โดยแจ้งข้อมูล ที่อยู่ที่อาศัย/ทำงานในตำบลที่กำหนด อายุ หมายเลขโทรศัพท์ และแจ้งชนิดของวัคซีนที่ฉีด หรือยังไม่ได้รับการฉีด

หมายเหตุ
????️หลังตรวจ รอฟังผลประกาศตามเลขคิวว่า ปลอดภัย จึงกลับได้
????️หากผล ATK เป็นบวก
•ในกรณีที่สัญชาติไทย รอรับการ TC-PCR ต่อทันที เพื่อให้ได้ผลยืนยันเร่งให้เข้าสู่ระบบการรักษา
•หากไม่ใช่สัญชาติไทย ติดต่อ รพ.ต้นสังกัด หรือ รพ.สต.ในพื้นที่ เพื่อแจ้งขอทำ TC-PCR

Share on Line
Share on Pinterest