เลือกเปลี่ยนภาษา

การเคหะแห่งชาติ บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์(ท่าอิฐ) มอบข้าวกล่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์พักคอย

การเคหะแห่งชาติ บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์(ท่าอิฐ) มอบข้าวกล่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์พักคอย

????ข่าวไทรม้า : Saima News

????️จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า และคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ

????️ ฝ่ายบริหารงานชุมชน การเคหะแห่งชาติ บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์(ท่าอิฐ) มอบข้าวกล่องให้กับผู้ติดเชื้อ

????️เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์พักคอย (community isolation) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า (หลังเก่า)

????เทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

????'เราจะมุ่งมั่น​ที่จะ​ผ่านวิกฤตนี้ให้จงได้'

: จ่าสิบเอกมงคล อัศ​วนิ​โค​ร​ธร​

นายกเทศมนตรี​เมือง​ไทร​ม้า​

Share on Line
Share on Pinterest