เลือกเปลี่ยนภาษา

คณะครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ 2)​ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้น

คณะครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ 2)​ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้น

เทศบาลเมืองไทรม้านำโดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร พร้อมด้วย นายปฏิยุทธ เนตรบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมาย คณะครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ 2)​ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้น บริเวณ​ทางเชื่อมต่ออาคารภายในศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาล​เมือง​ไทร​ม้า​(แห่ง​ที่​ 2)  เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share on Line
Share on Pinterest