เลือกเปลี่ยนภาษา

รองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ 2

รองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ 2

???? ข่าวไทรม้า : Saima news

วันอังคารที่ 21 กันยายน​ 2564

???? เทศบาลเมืองไทรม้า

นำโดยจ้าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมายนายปฏิยุทธ เนตรบุตร และนายนรา อัฏฐ์วารี รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาล​เมือง​ไทร​ม้า​ (แห่ง​ที่​ 2)​ เพื่อสร้างขวัญ​และ​กำลัง​ใจในการปฏิบัติ​หน้าที่​ของ​บุคลากร​ภายในศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ฯ(แห่ง​ที่​ 2)​ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

Share on Line
Share on Pinterest