เลือกเปลี่ยนภาษา

คณะครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ 2)​ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์

คณะครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ 2)​ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์

????ข่าวไทรม้า : Saima news

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน​ 2564

????️ เทศบาลเมืองไทรม้า

นำโดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร พร้อมด้วย นายปฏิยุทธ เนตรบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมาย คณะครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ 2)​ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้น บริเวณ​ทางเชื่อมต่ออาคารภายในศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาล​เมือง​ไทร​ม้า​(แห่ง​ที่​ 2) เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share on Line
Share on Pinterest