เลือกเปลี่ยนภาษา

นนท์ Link เดือนตุลาคม

 นนท์ Link เดือนตุลาคม

???? นนท์ Link เดือนตุลาคม

จังหวัดนนทบุรี รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 (AstraZeneca)

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 (Sinovac หรือ Astrazeneca) จากนอกจังหวัดนนทบุรี

????ฉีดเข็ม 2 เดือนตุลาคม เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ก.ย. 64 ก่อน 20.00 น. ที่ https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontlink/

**นัดฉีดวัคซีนคำนวณตามวันที่และชนิดของวัคซีนที่ได้รับเข็ม 1**

????Sinovac 3-4 สัปดาห์

AstraZeneca 8-16 สัปดาห์

สถานที่ฉีดวัคซีน

1️⃣ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

-นัดวันที่ 21 ต.ค. 64 จำนวน 5,000 คน

2️⃣ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

-นัดวันที่ 5 ต.ค. 64 จำนวน 1,000 คน

-นัดวันที่ 8 ต.ค. 64 จำนวน 2,000 คน

-นัดวันที่ 23 ต.ค. 64 จำนวน 5,000 คน

3️⃣ Chaengwattana Hall เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

-นัดวันที่ 6 ต.ค. 64 จำนวน 1,000 คน

4️⃣ อาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่

-นัดวันที่ 1 ต.ค. 64 จำนวน 1,000 คน

-นัดวันที่ 2 ต.ค. 64 จำนวน 500 คน

-นัดวันที่ 6 ต.ค. 64 จำนวน 1,000 คน

-นัดวันที่ 21 ต.ค. 64 จำนวน 2,000 คน

-นัดวันที่ 22 ต.ค. 64 จำนวน 1,500 คน

 

 

Share on Line
Share on Pinterest