เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1 เมตร

วันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1 เมตร

♦️ข่าวด่วน‼️
เทศบาลเมืองไทรม้า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับหนังสือด่วนที่สุด จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี 

ในช่วงวันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1 เมตร

ขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ริมคลอง หรือบริเวณที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เก็บของขึ้นที่สูง ระมัดระวังจุดที่มีปลั๊กไฟ ป้องกันการถูกไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าดูด รวมทั้งระมัดระวังตนเองจากสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษที่มากับน้ำ และเพื่อความปลอดภัย ห้าม‼️เด็กลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด เนื่องจากกระแสน้ำในระยะนี้จะไหลเชี่ยวกว่าปกติ

หากท่านประสบเหตุสาธารณภัย ต้องการความช่วยเหลือ โปรดแจ้ง 
☎️งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
0 2926 1326 ตลอด 24 ชม.

ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Share on Line
Share on Pinterest