เลือกเปลี่ยนภาษา

รองนายกฯนรา อัฏฐ์วารี พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ รวมทั้งตรวจสอบการเปิด-ปิดประตูกั้นน้ำ

รองนายกฯนรา อัฏฐ์วารี พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ รวมทั้งตรวจสอบการเปิด-ปิดประตูกั้นน้ำ

 

????ข่าวไทรม้า : Saima News

????️เทศบาลเมืองไทรม้า โดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมายให้นายนรา อัฏฐ์วารี รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า กำกับดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ รวมทั้งตรวจสอบการเปิด-ปิดประตูกั้นน้ำคลองต่าง ๆ

????️ ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา นอกประตูกั้นน้ำ ยังคงอยู่ในระดับที่มี น้ำขึ้น-น้ำลง เจ้าหน้าที่จึงจะเปิดประตูน้ำในช่วงที่มีน้ำลง เพื่อให้น้ำได้ถ่ายเท โดยดูช่วงเวลาตามระดับน้ำที่เหมาะสม

????️ขอความร่วมมือประชาชน ❌อย่าเปิด-ปิดประตูน้ำโดยพละการณ์ ซึ่งอาจเป็นช่วงที่มีระดับน้ำขึ้น หรือท่านอาจปิดประตูน้ำโดยที่มีเศษขยะปิดขวางกั้น ทำให้ปิดประตูน้ำได้ไม่สนิท อาจเป็นสาเหตุให้น้ำเข้าคลองได้

จึงขอแจ้งว่า หน้าที่การเปิด-ปิดประตูน้ำ ให้เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น‼️

???? : สมเจตน์ ภู่ห้อย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า

Share on Line
Share on Pinterest