เลือกเปลี่ยนภาษา

รองนายกฯนรา อัฎฐ์วารี พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซมประตูน้ำคลองไทร

 รองนายกฯนรา อัฎฐ์วารี พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซมประตูน้ำคลองไทร

????ข่าวไทรม้า : Saima News

????️ เมื่อวานนี้ (24 กันยายน 2564) จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมายให้นายนรา อัฎฐ์วารี รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซมประตูน้ำคลองไทร รวมทั้งลงพื้นที่ดูระดับน้ำบริเวณหน้าวัดไทรม้าใต้

????️เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง และปริมาณน้ำฝน

Share on Line
Share on Pinterest