เลือกเปลี่ยนภาษา

รองนายกฯนรา อัฏฐ์วารี ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่

รองนายกฯนรา อัฏฐ์วารี ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่

????ข่าวไทรม้า : Saima News

วันที่ 27 กันยายน 2564

???? เทศบาลเมืองไทรม้า โดย จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมาย นายนรา อัฏฐ์วารี รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและระดับน้ำในลำคลองต่างๆ พร้อมรับฟังและสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายสุรินทร์ สาแย้ม และ นายพวน อินนุช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า เขตที่ 1 ร่วมรับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

???? จากการสอบถามประชาชน พบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณทางสัญจรในบางพื้นที่ ต้องการให้เทศบาลเมืองไทรม้าเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ รวมทั้ง ตรวจสอบการเปิด-ปิดประตูกั้นน้ำคลองต่าง ๆ

ขอบคุณภาพ : จ่าสิบเอกสมเจตน์ ภู่ห้อย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า

------------------------------------------------------

Share on Line
Share on Pinterest