เลือกเปลี่ยนภาษา

รายงานผลการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี ATK (27 ก.ย.64)

รายงานผลการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี ATK  (27 ก.ย.64)

 

????ข่าวไทรม้า : Saima News

รายงานผลการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) ของเทศบาลเมืองไทรม้า (ดำเนินการตรวจประชาชนในพื้นที่ ตำบลไทรม้า ตำบลบางรักน้อย ตำบลบางไผ่ ตำบลบางกร่าง ตำบลบางศรีเมือง)

????️วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

ณ ศูนย์พักคอยไทรม้า

????ดำเนินการตรวจ บุคคลทั่วไป จำนวน 59 ราย

????ผลเป็น บวก จำนวน 7 ราย

(สัญชาติไทย 7 ราย - บุคคลนอกพื้นที่ )

????️โดยผู้มีผลบวก ดำเนินการตรวจ RT-PCR ต่อทันที เพื่อให้ได้ผลยืนยัน และเพื่อส่งต่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น

" เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ❤ "

จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร

นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า

Share on Line
Share on Pinterest