เลือกเปลี่ยนภาษา

คุณอภิญา คุณศิริอร คุณธนพัฒน์ คุณสมฤดี คุณเสกศักดิ์ และคุณจตุรงค์ จากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ มอบผัดไทพร้อมขนมเต้าฮวย และน้ำเก็กฮวย เพื่อสนับสนุนศูนย์พักคอย

คุณอภิญา คุณศิริอร คุณธนพัฒน์ คุณสมฤดี คุณเสกศักดิ์ และคุณจตุรงค์ จากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ มอบผัดไทพร้อมขนมเต้าฮวย และน้ำเก็กฮวย เพื่อสนับสนุนศูนย์พักคอย

 

????ข่าวไทรม้า : Saima News

????️จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า และคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ

????️ คุณอภิญา คุณศิริอร คุณธนพัฒน์ คุณสมฤดี คุณเสกศักดิ์ และคุณจตุรงค์ จากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ มอบผัดไทพร้อมขนมเต้าฮวย และน้ำเก็กฮวย จำนวน 50 ชุด

????️เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์พักคอย (community isolation) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า (หลังเก่า)

????เทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

????'เราจะมุ่งมั่น​ที่จะ​ผ่านวิกฤตนี้ให้จงได้'

: จ่าสิบเอกมงคล อัศ​วนิ​โค​ร​ธร​

นายกเทศมนตรี​เมือง​ไทร​ม้า​

Share on Line
Share on Pinterest