เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอความร่วมมือประชาชน ห้ามเปิด-ปิดประตูน้ำโดยพละการณ์

ขอความร่วมมือประชาชน  ห้ามเปิด-ปิดประตูน้ำโดยพละการณ์

 

????ข่าวไทรม้า : Saima News

????️ขอความร่วมมือประชาชน

❌ห้ามเปิด-ปิดประตูน้ำโดยพละการณ์ ซึ่งอาจเป็นช่วงที่มีระดับน้ำขึ้น หรือท่านอาจปิดประตูน้ำโดยที่มีเศษขยะปิดขวางกั้น ทำให้ปิดประตูน้ำได้ไม่สนิท อาจเป็นสาเหตุให้น้ำเข้าคลองได้

การเปิด-ปิดประตูน้ำเอง โดยที่ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นสาเหตุให้น้ำท่วมสวน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย และส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อบ้านเรือนผู้อื่น!!

จึงขอแจ้งว่า หน้าที่ของการเปิด-ปิดประตูน้ำ ให้เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น‼️

☎️ ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย:0 2926 1326 ตลอด 24 ชม.

Share on Line
Share on Pinterest