เลือกเปลี่ยนภาษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ 2) แจกข้อสอบวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 มอบเงินค่าอาหารกลางวัน แก่ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ 2)  แจกข้อสอบวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1  มอบเงินค่าอาหารกลางวัน  แก่ผู้ปกครอง

 

????ข่าวไทรม้า : Saima News

วันอังคารที่ 28 กันยายน​ 2564

เทศบาลเมืองไทรม้า โดย จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ 2) ดำเนินการ

???? แจกข้อสอบวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นปฐมวัย 2 - 5 ขวบ

???? มอบเงินค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2,000 บาท ระดับชั้น​ปฐมวัย​ 2 -​ 5 ขวบ

???? วัดชุดนักเรียน และ รับอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้น​ปฐมวัย​ 3 -​ 5 ขวบ

???? แจกนม ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวน 22 กล่อง ให้กับนักเรียนระดับชั้น​ปฐมวัย​ 2 -​ 5 ขวบ

???? โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดจุดล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

Share on Line
Share on Pinterest