เลือกเปลี่ยนภาษา

ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มอบถุงขยะสีแดง จำนวน 6 แพคใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์พักคอย (community isolation) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า (หลังเก่า)

ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มอบถุงขยะสีแดง จำนวน 6 แพคใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์พักคอย (community isolation) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า (หลังเก่า)

 

????ข่าวไทรม้า : Saima News

????️จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า และคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ

????️ ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มอบถุงขยะสีแดง จำนวน 6 แพคใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในศูนย์พักคอย (community isolation) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า (หลังเก่า) โดยมี นางชวนพิศ อัศวนิโครธร รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า เป็นผู้รับมอบ

????เทศบาลเมืองไทรม้า ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

????'เราจะมุ่งมั่น​ที่จะ​ผ่านวิกฤตนี้ให้จงได้'

: จ่าสิบเอกมงคล อัศ​วนิ​โค​ร​ธร​

นายกเทศมนตรี​เมือง​ไทร​ม้า​

Share on Line
Share on Pinterest