เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลเมืองไทรม้าดำเนินการปรับปรุงคันกั้นน้ำบริเวณสวนของประชาชน ใกล้เคียงคลองยายปลี

เทศบาลเมืองไทรม้าดำเนินการปรับปรุงคันกั้นน้ำบริเวณสวนของประชาชน ใกล้เคียงคลองยายปลี

????️วันนี้ (11 ตุลาคม 2564)
เทศบาลเมืองไทรม้า โดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานของเทศบาลเมืองไทรม้า ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงคันกั้นน้ำบริเวณสวนของประชาชน ใกล้เคียงคลองยายปลี เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขึ้นสูง ทำให้คันกั้นน้ำบริเวณสวนของประชาชนซึ่งเป็นคันกั้นน้ำเดิม ถูกน้ำกัดเซาะทลายลง ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่สวน
????️จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า  รีบเร่งแก้ไข สร้างคันกั้นน้ำขึ้นใหม่ และดำเนินการตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งสูบระบายน้ำโดยทันที

Share on Line
Share on Pinterest