เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลเมืองไทรม้าดำเนินการเสริมคันแนวกระสอบทรายเพิ่มเติมจากพื้นถนน บริเวณซอยคุ้มหมอเพ่ง

เทศบาลเมืองไทรม้าดำเนินการเสริมคันแนวกระสอบทรายเพิ่มเติมจากพื้นถนน บริเวณซอยคุ้มหมอเพ่ง

วันนี้ (11 ตุลาคม 2564)
เทศบาลเมืองไทรม้า 
โดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมาย นายธวัช ยังแจ่ม ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองไทรม้าพร้อมด้วยเจ้าหน้ากองช่าง เทศบาลเมืองไทรม้า ดำเนินการเสริมคันแนวกระสอบทรายเพิ่มเติมจากพื้นถนน บริเวณซอยคุ้มหมอเพ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า เพื่อเสริมการป้องกันและรองรับระดับน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
ประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือ เรื่อง ทราย กระสอบ สะพานทางเดินไม้ชั่วคราว ไม้อัด ฯลฯ สามารถแจ้งคำร้องผ่านระบบออนไลน์ คลิกลิงค์ : https://www.saima.go.th/.../data/formgeneral/id/2/menu/1383
หรือ ยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ชั้น 2 สำนักปลัดเทศบาล

Share on Line
Share on Pinterest