เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพอร์เฟคเพลสไทรม้า  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ซึ่งเป็นชุมชนจัดตั้งใหม่ ลำดับที่ 12

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพอร์เฟคเพลสไทรม้า  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ซึ่งเป็นชุมชนจัดตั้งใหม่ ลำดับที่ 12

ข่าวไทรม้า : Saima News

♦️วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.
เทศบาลเมืองไทรม้า โดยนายนรา  อัฏฐ์วารี รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเพอร์เฟคเพลสไทรม้า  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ซึ่งเป็นชุมชนจัดตั้งใหม่ ลำดับที่ 12 ของตำบลไทรม้า

ในการนี้จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ได้มีโอกาสเข้าร่วมทักทาย พูดคุยกับคณะกรรมการฯ ถึงบทบาทหน้าที่ระหว่างเทศบาล และชุมชน
------------------------------------------------------
เทศบาลเมืองไทรม้า  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0 2926 1350-2
https://www.saima.go.th
FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality
กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Share on Line
Share on Pinterest