เลือกเปลี่ยนภาษา

นายปฏิยุทธ เนตรบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำสะพานทางเดินเท้าให้แก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงศาลเจ้าแม่ทองคำ

นายปฏิยุทธ เนตรบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำสะพานทางเดินเท้าให้แก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงศาลเจ้าแม่ทองคำ

ข่าวไทรม้า : Saima News

วันนี้ (11 ตุลาคม 2564)

เทศบาลเมืองไทรม้า 

โดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมายนายปฏิยุทธ เนตรบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำสะพานทางเดินเท้าให้แก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงศาลเจ้าแม่ทองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรม้า เพื่อใช้เป็นทางเดินชั่วคราวและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน โดยมี นายนิวัฒน์ บุญฉ่ำ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกในการนี้ด้วย

ประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือเรื่อง ทราย กระสอบ สะพานทางเดินไม้ชั่วคราว ไม้อัด ฯลฯ สามารถแจ้งคำร้องผ่านระบบออนไลน์ 

คลิกลิงค์ : https://www.saima.go.th/.../data/formgeneral/id/2/menu/1383

หรือ ยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ชั้น 2 สำนักปลัดเทศบาล

Share on Line
Share on Pinterest