เลือกเปลี่ยนภาษา

นายนรา อัฏฐ์วารี รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงคันกั้นน้ำบริเวณคลองยายปลี หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า

นายนรา อัฏฐ์วารี รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงคันกั้นน้ำบริเวณคลองยายปลี หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า

 

???? ข่าวไทรม้า : Saima News

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564)

????เทศบาลเมืองไทรม้า

โดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมายนายนรา อัฏฐ์วารี รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงคันกั้นน้ำบริเวณคลองยายปลี หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรองรับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยมี นายไชโย บัวเงิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกในการนี้ด้วย

โดยในขณะนี้เทศบาลเมืองไทรม้า กำลังเร่งดำเนินการในทุกจุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกท่าน

???? ประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือเรื่อง ทราย กระสอบ สะพานทางเดินไม้ชั่วคราว ไม้อัด ฯลฯ สามารถแจ้งคำร้องผ่านระบบออนไลน์ คลิกลิงค์ : https://www.saima.go.th/.../data/formgeneral/id/2/menu/1383

หรือ ยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ชั้น 2 สำนักปลัดเทศบาล

????ขอบพระคุณรูปภาพจาก : จ่าสิบเอกสมเจตน์ ภู่ห้อย

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า เขต 3

Share on Line
Share on Pinterest