เลือกเปลี่ยนภาษา

จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการทำแนวกระสอบทรายบริเวณคลองยายปลี

จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการทำแนวกระสอบทรายบริเวณคลองยายปลี

 

???? ข่าวไทรม้า : Saima News

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564)

???? จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ล้อมวงษ์ กำนันตำบลไทรม้า และจ่าสิบเอกสมเจตน์ ภู่ห้อย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการทำแนวกระสอบทรายเพื่อเสริมการป้องกันและรองรับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้น บริเวณคลองยายปลี หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า

???? ขอบพระคุณรูปภาพจาก : จ่าสิบเอกสมเจตน์ ภู่ห้อย

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า เขต 3

Share on Line
Share on Pinterest