เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลเมืองไทรม้าดำเนินการเสริมความแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำบริเวณสวนใกล้เคียงคลองยายปลี

เทศบาลเมืองไทรม้าดำเนินการเสริมความแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำบริเวณสวนใกล้เคียงคลองยายปลี

????ข่าวไทรม้า : Saima News

 

♦️วันที่ 13 ตุลาคม 2564

????️นายนรา อัฏฐ์วารี รองนายกเทศมตรีเมืองไทรม้า ติดตามการดำเนินงานสูบระบายน้ำตามคลองต่างๆ และเยี่ยมดูการดำเนินการซ่อมแนวคันกั้นน้ำบริเวณคันสวนใกล้เคียงคลองยายปลี หมู่ 2 ตำบลไทรม้า โดยมีพนักงานของเทศบาล ร่วมกับชาวบ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล สิบเอกวีรชาติ ป้อมพันธุ์ ประธานสภาฯ นายวันชัย ป้อมพันธุ์ นายไชโย บัวเงิน นางแสงสุรีย์ ตึ๋งโต ฯลฯ

 

????️โดยเทศบาลเมืองไทรม้า จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแรงรองรับสถานการณ์น้ำ

 

????️ด้วยความห่วงใย❤

จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร

นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า

------------------------------------------------------

เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์: 0 2926 1350-2

https://www.saima.go.th

FB : https://m.facebook.com/SaimaTownMunicipality

กลุ่มไลน์ข่าวไทรม้า : https://line.me/ti/g2/mFLxI0XqC_ahgkgnt9pkGQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Share on Line
Share on Pinterest