เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ป้ายจอแสดงภาพLED Full Color แบบติดตั้งภายนอกพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2*4 เมตร ป้ายจอแสดงภาพ LED Full Color แบบติดตั้งภายนอกพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3*6เมตร)ครั้งที่ 2

Share on Line
Share on Pinterest