เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสิริอร ธนภพ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
thumbs
นายพรเทพ เหมะพุกกะ
หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
thumbs
นางสาวกรณ์ภัสสร บูลย์สิน
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
thumbs
นางศรุตา โพธิ์เย็น
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
thumbs
นางสาวหญิง สองน้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Share on Line
Share on Pinterest