ชื่อ
: ร้อยตำรวจโทสุวชาติ นาห้วย
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า เขต 1
083-6158449