ชื่อ
: นางชวนพิศ อัศวนิโครธร
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรี
เมืองไทรม้า
081-5137664