ชื่อ
: นายนิวัฒน์ บุญฉ่ำ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า เขต 2
063-6358199