ชื่อ
: นายวุฒิ อัศวนิโครธร
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า เขต 3
081-6136539