ชื่อ
: นายนรา อัฏฐ์วารี
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรี
เมืองไทรม้า
062-6323959