เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
15 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อปั้มไดโว่สูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยเในเขตเทศบาลเมืองไทรม้ากรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อกระสอบทราย (ป้องกันน้ำท่วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันน้ำท่วม (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการกั้นห้องกระจกพร้อมเทพื้นอาคารหลังที่ ๒ บริเวณหน้าห้องเรียน ๔-๕ ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นบริเวณรอบอาคารเรียนหลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ และต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ด้วยวิธีปูยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนไทรม้าซอย ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีคัดเลือก
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ด้วยวิธีปูยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนไทรม้าซอย ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการกั้นห้องกระจกพร้อมเทพื้นอาคารหลังที่ ๒ บริเวณหน้าห้องเรียน ๔-๕ ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นบริเวณรอบอาคารเรียนหลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ และต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำพญานาค ที่ติดตั้งที่คลองวัดเพลง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๒-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียน สังกัดเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีคัดเลือก
Share on Line
Share on Pinterest