หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

Saima Town Municipality
คู่มือประชาชน
 
 
       

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงศพ


การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติกรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี


การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน


การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร


การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายจากทะเบียนประวัติ


การแก้ไขบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ


การแก้ไขรายการกรณีกลุ่มชาติพันธ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง


การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนบ้านให้แก่บุคคลพื้นที่สูง พ.ศ.2543


การจำหน่ายรายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล


การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง


การขอลงสัญชาติไทยมาตรา 23


การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน


การจำหน่ายชื่อสกุล


การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นคนสาปสูญ


การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีครสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ


การจำหน่ายชื่อรอง


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป


การขอเลขที่บ้านกรณีบ้านชั่วคราว


การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 5
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลเมืองไทรม้า
 
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2 โทรสาร : 0-2926-1325 ,0-2926-1359
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองไทรม้า
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 4,883,483 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์