หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

Saima Municipality
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลไทรม้า
 
"ไทรม้าน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม
ประชาชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งตนเองได้ และชุมชนมีความเข้มแข็ง"